Waarom Coaching?

In uw rol van afdelingsmanager of HR-professional wordt u geconfronteerd met medewerkers die niet hun volle potentieel benutten doordat zij uit balans zijn. Oorzaken hiervoor kunnen werkgerelateerd zijn of kunnen in de privesfeer liggen. Het is voor u als werkgever vaak niet gemakkelijk om de oorzaak van de oorzaak hiervan te achterhalen. Coaching van Four Seasons Life Coaching kan u helpen om uw medewerker weer flow te laten ervaren.

Hoe kan Coaching uw organisatie ondersteunen?

01
In flow, een medewerker die goed in zijn vel zit en optimaal presteert levert een directe bijdrage aan het rendement van uw organisatie;;
02
U kunt veel geld besparen door uitval te voorkomen. 16% van de werknemers in Nederland kampt met burnout-achtige verschijnselen. Doordat de Coach gerichte aandacht besteedt aan zaken die essentieel zijn voor een kwalitatief hoogwaardig bestaan van uw medewerkers kan in verreweg de meeste gevallen uitval worden voorkomen;
03
Draagt positief bij aan de kwaliteit van de customer journey: Het welbevinden van medewerkers werkt door in relaties met klanten en collega’s;
04
U wordt als werkgever aantrekkelijker indien u naast vakinhoudelijke kwaliteiten ook prioriteit geeft aan het welzijn van toekomstige en bestaande werknemers. Coaching is hierbij een ideale tool. Verder sluit Coaching perfect aan bij de verwachting van werknemers van personalisatie van de HR-strategie;
05
Doordat de werknemer diepgaand inzicht krijgt in de (in)effectiviteit van zijn/haar gedrag en daarnaast tools krijgt om tot gedragsverandering te komen wordt een lange termijneffect bereikt. Positieve effecten voor werknemers zijn meer zelfvertrouwen en besluitvaardigheid doordat beter inzicht ontstaat in talenten, competenties en valkuilen. Overige voorbeelden zijn: positievere interactie met de omgeving, meer bezieling/creativiteit en vitaliteit, bereid om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen.
06
Kosten van een Coachingstraject zijn aftrekbaar als zijnde opleidingskosten;
07
U voldoet aan de Arbo-eisen op vlak van Goed Werkgeverschap en Scholingsplicht.

Vier essentiële thema’s

In een Coachingstraject zoomt de coach samen met de coachee in op essentiële thema’s als Relaties-Gezondheid-Werk en Financien. Indien 1 of meerdere van deze thema’s uit balans zijn dan kan dit uw medewerker stress opleveren. Stress belemmert optimaal functioneren en ontneemt creativiteit en een breed vizier om zelfstandig naar oplossingen toe te werken. De antwoorden en oplossingen zitten letterlijk opgesloten in de medewerker zelf. Door de juiste vragen te stellen en inzichten te delen helpt de lifecoach uw werknemer letterlijk en figuurlijk zichzelf te ont-wikkelen. Hij/zij komt hierdoor weer in flow.

Gezondheid

Relaties

Financiën

Werk

Coachingstraject

Een coachingstraject wordt voorafgegaan door een vrijblijvend kennismakingsgesprek tussen coach en de coachingskandidaat waarin van twee kanten kan worden ervaren of er een persoonlijke klik en een vertrouwensbasis is om het traject samen in te gaan. Vertrouwelijkheid over gespreksinhoud is de basis voor goede uitwisseling en identificatie van de werkelijke achtergrond van gedrag. De coachingskandidaat wordt gevraagd om voorafgaand aan het kennismakingsgesprek een questionnaire in te vullen om helder te krijgen wat zijn/haar persoonlijkheidskenmerken en levensloop zijn. Een traject bestaat normaliter uit 5 sessies van zo’n anderhalf uur. Doordat er 2 tot 3 weken tussen de sessies zit, krijgt de coachee gelegenheid om oplossingen in de praktijk toe te passen. Een terugkoppelingsgesprek vindt plaats 1-2 maanden na de laatste sessie. Naast het beschreven standaardtraject behoort maatwerk tot de mogelijkheden. Om kennis te maken, klik hier.

Wandelcoaching: Bewegen vergemakkelijkt het gesprek en vergroot creativiteit

De gesprekken vinden al wandelend in de natuur plaats. Wandelend coachen heeft als voordeel dat er sprake is van een ongedwongen setting waarin creativiteit in vinden van oplossingen dankzij de natuurlijke omgeving wordt bevorderd. De natuur zorgt voor verlaging van stressniveaus en haar elementen (bomen, vruchten, paden) kunnen dienen als symbolische vormen die een persoonlijke situatie representeren. Na afloop van het gesprek heeft de coachee aan zijn/haar mentale welzijn gewerkt en tevens is hij/zij in de natuur geweest hetgeen veelal een voldaan gevoel geeft.

Specialisatie Transport & Logistiek

De effectiviteit van coaching wordt verbeterd indien deze wordt gegeven door een coach die uw sector goed kent. De sector transport en logistiek brengt door haar dienstverlenende karakter, felle concurrentie en de 24/7 operaties een specifieke dynamiek met zich mee. Deze dynamiek vertaalt zich veelal in druk op uw medewerkers en heeft daardoor gevolgen voor hun welbevinden. Logistieke bedrijven bevinden zich veelal in concentraties (logistieke hotspots), doordat veel bedrijven in dezelfde personeelsvijver vissen, hebben werknemers extreem veel keuze qua werkgevers en ontstaat het risico op verloop. Dit is tegelijkertijd een kans: een werknemer die in flow is, is bij uitstek een manier om u te onderscheiden van de concurrentie, immers de trucks-schepen-vliegtuigen die u en uw concullega’s gebruiken zijn identiek. Het inzetten van Life Coaching als onderdeel van uw HR-beleid geeft een positieve en professionele uitstraling op uw organisatie als werkgever en helpt u zich te onderscheiden van andere spelers. Klik hier om meer over mij te weten te komen.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?