Waarom een vertrouwenspersoon?

In elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen begaan door collega's of leidinggevenden.

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn:

Dit heeft grote invloed op de gezondheid van uw medewerkers en op de werksfeer. Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een doeltreffende en laagdrempelige voorziening om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers binnen uw organisatie. Om er zeker van te zijn dat de vertrouwenspersoon terzake kundig is, is het van belang iemand aan te stellen die gecertificeerd is door de LVV, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Werknemers die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties worden geconfronteerd kunnen een vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. De vertrouwenspersoon biedt allereerst ruimte voor het verhaal, helpt om het probleem in kaart te brengen, stelt vragen en geeft advies door verschillende mogelijke opties te benoemen. Deze aanpak werkt in veel gevallen de-escalerend. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Uit de aard van de functie volgt dat ik als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heb. Ik ben in mijn rol alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag van de organisatie en leg geen inhoudelijke verantwoording af over individuele gevallen.

Wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon

Op 23 mei 2023 is het wetsvoorstel "verplicht stellen van een vertrouwenspersoon" aangenomen door de tweede kamer. Als de eerste kamer ook akkoord gaat, moeten bedrijven met meer dan 10 werknemers een vertrouwenspersoon aanstellen.

Ik kan mij voorstellen dat het voelt als een extra moetje! Maar een vertrouwenspersoon kan een hoop ellende voorkomen, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer. Want in elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dit heeft grote invloed op de gezondheid van de medewerkers en de werksfeer.

De vertrouwenspersoon is een onmisbaar element in het creëren van een goed werkklimaat. Door de de-escalerende werking van een vertrouwenspersoon, die in eerste instantie zoveel mogelijk ondersteunt in het oplossen van situaties in de informele sfeer, wordt dikwijls ziekteverzuim, conflict of zelfs imagoschade voorkomen.

Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Mijn diensten bied ik aan in abonnementsvorm. Een abonnement geeft voor 1 jaar toegang tot mij als vertrouwenspersoon.

In het abonnement zijn volgende diensten inbegrepen:

Daarnaast kan ik als vertrouwspersoon

Indien u geïnteresseerd bent in mijn mogelijkheden en aanpak nodig ik u uit om contact op te nemen waarna we in een persoonlijk gesprek kennis kunnen maken en inhoudelijk kunnen spreken.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?